Erling Bjørke Ådnanes

05.11.2018

Erling Bjørke Ådnanes kom til verda 16. oktober på Levanger sjukehus. Søstrene Live (4) og Vera (2) er godt nøgd. Helsing Torstein Valvatne Ådnanes og Kristin Bjørke.