Gunnhild Røyseng og Kjetil Vang

05.01.2020

Daniel Røyseng Vang ble født 2. januar. 3255 og 48 cm.