Olav Fossum Jenssen

21.06.2020

Guro Fossum og Sigbjørn Jenssen ble stolte foreldre til Olav den 21. mai. Han ble født på Sykehuset Levanger og veide 3760 gram og var 51 cm lang da han kom til verden. Stor takk til jordmor Sigrid Vatn Wensbakk.